Trường Tiểu học Vĩnh Mỹ A1 đạt chuẩn quốc gia- Mức độ 1.

Ngày 21 tháng 9 năm 2017 trường tiểu học Vĩnh Mỹ A 1 làm lễ công nhận trường đạt chuẩn quốc gia- Mức độ 1.

Dẫn chương trình buổi lễ và phát biểu của lãnh đạo

          

  Lãnh đạo trường tiếp đón khách dự lễ, Học sinh trường tiếp đón khách dự lễ, Văn nghệ chào mừng

Bài viết liên quan