Phòng GD-ĐT Hòa Bình tổ chức tập huấn phầm mềm ra đề và quản lý ngân hàng câu hỏi Smarttest

Thực hiện ứng dụng Công nghệ thông tin vào quản lý và giảng dạy, trong các ngày 17,18/01/2019, Phòng GD-ĐT Hòa Bình tiến hành tổ chức tập huấn phần mềm ra đề và quản lý ngân hàng câu hỏi SmartTest.

    Thành phần tham dự là các Chuyên viên phụ trách chuyên môn cấp Tiểu học, THCS của Phòng GD-ĐT; mỗi trường TH, THCS gồm 01 cán bộ quản lý và 02 giáo viên có năng lực về sử dụng máy tính trong nhà trường.

 

 

     Người báo cáo là các Chuyên viên kỹ thuật của Công ty TNHH Đầu tư phát triển Bitech - TP Hồ Chí Minh trực tiếp triển khai.

 

 

     Tất cả thầy cô tham gia tập huấn với tinh thần làm việc nghiêm túc. Tuy bước đầu tiếp cận với các bước cập nhật câu hỏi và ra đề còn khó khăn nhưng đa số các thầy cô giáo đều cố gắng thực hiện thao tác trên phần mềm. Bước đầu đã nắm được những nguyên tắc cơ bản về việc nhập dữ liệu, tạo ngân hàng, trộn đề khi sử dụng phần mềm này.

     Các báo cáo viên của Công ty đã tích cực, chủ động chuẩn bị nội dung chuyên đề, làm tốt khâu hướng dẫn giáo viên cài đặt phần mềm, các bước cập nhật và quản lý ngân hàng câu hỏi.

     Đợt triển khai tập huấn phần mềm ra đề và quản lý ngân hàng câu hỏi SmartTest đã giúp cán bộ, giáo viên các trường TH và THCS huyện Hòa Bình tăng cường công tác ứng dụng công nghệ thông tin trong nhà trường và chủ động trong việc xây dựng ngân hàng đề thi, quản lý chất lượng giáo dục.  

 

Bài viết liên quan