SÁNG
TIẾTTHỨ HAITHỨ BATHỨ TƯTHỨ NĂMTHỨ SÁU
1SHDCT Việt T Việt T Việt Anh văn
2T Việt T Việt T Việt T Việt T Việt 
3Anh vănToánToánToánMỹ thuật
RA CHƠI
4Toán Khoa họcÂm nhạcThể dụcToán
 Thể dục  Khoa họcGD NGLL
CHIỀU (tăng buổi)
1 ToánLịch sửKỹ thuật Địa lý
2T Việt  T Việt Toán  T Việt
3Đạo đức Toán T Việt Toán
4Toán T Việt Toán SH lớp