SÁNG
TIẾTTHỨ HAITHỨ BATHỨ TƯTHỨ NĂMTHỨ SÁU
1SHDCT Việt T Việt T Việt T Việt 
2T Việt T Việt T Việt T Việt Toán
3Toán ToánÂm nhạcThể dụcAnh văn
RA CHƠI
4Thể dụcKhoa họcToánToánMỹ thuật
 Anh văn  Khoa họcGD NGLL
CHIỀU (tăng buổi)
1 ToánLịch sửKỹ thuật Địa lý
2Đạo đức T Việt Toán  T Việt
3T Việt  Toán T Việt Toán
4Toán T Việt Toán SH lớp