SÁNG
TIẾTTHỨ HAITHỨ BATHỨ TƯTHỨ NĂMTHỨ SÁU
1SHDCK chuyệnTập đọcChính tảTLV
2Tập đọcMỹ thuậtThể dụcÂm nhạcThể dục
3Tập đọcChính tảLT và CTập viếtToán 
RA CHƠI
4Toán ToánToánToán SH lớp
 Đạo đức    
CHIỀU (tăng buổi)
1 T Việt  Thủ công 
2ToánT Việt 
3T Việt Toán
4TNXHGD NGLL