KHỐI LỚP 1 - BUỔI SÁNG NHƯNG DẠY MỸ THUẬT BUỔI CHIỀU
1A11A21A31A4
THỨTIẾTTHỨTIẾTTHỨTIẾTTHỨTIẾT
Năm1Năm2Sáu1Sáu2
            
KHỐI LỚP 2 - BUỔI SÁNG
2A12A22A3
THỨTIẾTTHỨTIẾTTHỨTIẾT
Ba3Ba2Ba1
            
KHỐI LỚP 3 - BUỔI CHIỀU
3A13A23A3
THỨTIẾTTHỨTIẾTTHỨTIẾT
Ba2Ba1Ba4
            
KHỐI LỚP 4 - BUỔI CHIỀU
4A14A24A3
THỨTIẾTTHỨTIẾTTHỨTIẾT
143
            
KHỐI LỚP 5 - BUỔI SÁNG
5A15A25A3
THỨTIẾTTHỨTIẾTTHỨTIẾT
Sáu2Sáu4Sáu3