SÁNG
TIẾTTHỨ HAITHỨ BATHỨ TƯTHỨ NĂMTHỨ SÁU
1SHDCTập viếtTập đọcKể chuyệnTập đọc
2Tập đọcChính tảTập đọcChính tảTập đọc
3Tập đọcToánToánToánToán
RA CHƠI
4Đạo đứcThủ côngTNXHÂm nhạcThể dục
CHIỀU (tăng buổi)
1HDLT GD NGLLHDLTHDLT
2Toán T Việt T Việt Mỹ thuật
3T Việt Toán ToánToán
4Toán T Việt T Việt SH lớp