Sinh hoạt chuyên môn khối 4 tổ chuyên môn cấp huyện

             Căn cứ Kế hoạch số 724/KH-PGDĐT ngày 26 tháng 9 năm 2017 của Phòng GD&ĐT Hòa Bình về hoạt động các Tổ chuyên môn cấp Tiểu học từ năm học 2017-2018 đến hết năm học 2018-2019 và Kế hoạch số 01/KH-TCMK4 ngày 27 tháng 9 năm 2018 của tổ chuyên môn khối 4 về Kế hoạch  hoạt động chuyên môn  năm học 2018-2019 gày 07 tháng 3 năm 2019 Tổ chuyên môn khối 4 ttổ chức sinh hoạt chuyên môn lần 2  tại trường TH Vĩnh Mỹ A1.

           Về dự sinh hoạt chuyên môn có cô Trần Thị Phương Uyên Cán bộ phụ trách cấp Tiểu học Phòng GD&ĐT, Ban lãnh đạo Tổ chuyên môn khối 4 cấp huyện; Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng 19 trường Tiểu học của huyện; tất cả giáo viên chủ nhiệm lớp 4 của 19 trường tiểu học trong huyện.

                Buổi sinh hoạt chuyên môn gồm các nội dung:

                - Dự tiết Toán lớp 4So sánh hai phân số khác mẫu số

                 -  Báo cáo chuyên đề : “ Nâng cao năng lực đánh giá thường xuyên trong dạy học ở tiểu học”;

                - Chia sẻ, trao đổi rút kinh  nghiệm về phương pháp, hình thức tổ chức tiết dạy và nhận xét đánh giá thường xuyên.

                 Một số hình ảnh buổi sinh hoạt:

                             (hình ảnh buổi sinh hoạt chuyên môn)


 

Tiết dạy minh họa dự tiết Toán lớp 4 So sánh hai phân số khác mẫu số

Bài viết liên quan